Monitor Roadshow Sweden 2019

We are exited to participate in this fully booked exhibition tour. Looking forward to meeting new friends and many pleasant conversations about used equipment sales.

Monitor Roadshow Malmö 21/10 Malmömässan
Monitor Roadshow Göteborg 22/10 Svenska Mässan
Monitor Roadshow Norrköping 23/10 Louis de Geer
Monitor Roadshow Stockholm 24/10 Stockholmsmässan

Free tickets here: https://www.monitorroadshow.com/tickets?lang=sv

Gearwise klara för Monitor Roadshow!

Monitor Roadshow 2019

I dag har vi det stora nöjet att presentera nästa utställare till höstens turné i södra Sverige: Gearwise!

Gearwise startades under slutet på fjolåret av Magnus och Per Olof Ljungmark och erbjuder i dag global tillgång till den nordeuropeiska begagnatmarknaden för scen- och AV-teknik.

Målet för Gearwise är att underlätta för branschens aktörer genom att via effektiv andrahandsförsäljning frigöra kapital och lagerutrymme och på så sätt öka sin konkurrenskraft samt stärka sin marknadsposition.

För mer information om Gearwise, besök deras hemsida www.gearwise.se eller läs intervjun med företaget på tidningen Monitors hemsida.

https://www.monitorroadshow.com/post/gearwise-klara-f%C3%B6r-monitor-roadshow

Some of our recent M7CL and iLive sales

⚙M7CL system sold to Serbia 🇷🇸
⚙M7CL-48 sold to Spain 🇪🇸
⚙M7CL-48 sold to UK 🇬🇧
⚙iLive T112 system sold to Australia 🇦🇺
⚙iLive T112 system sold to Romania 🇷🇴
⚙iLive T112 system sold to Spain 🇪🇸

Let us know if you want us to help find a new home for your audio, lighting, video and staging gear ⚙️🌍📦

INTERVJU: Magnus Ljungmark, Gearwise

Bild: Tidningen Monitor

”Norden förtjänar en egen handelsplats”

Att frigöra lagerutrymme för att göra plats åt ny AV- och scenteknik är inte alltid så enkelt. Och med en relativt begränsad branschdemografi som vi har här i Sverige blir problemet bara större. Ett nystartat företag med målet att knäcka den här nöten och på så vis öppna upp begagnatmarknaden för Nordens yrkesverksamma är svenska Gearwise.

Läs hela intervjun:
http://www.tidningenmonitor.se/home/2019/5/7/intervju-magnus-ljungmark-gearwise?rq=gearwise