Buying used gear from the Nordics

Nu lanseras Gearwise.se – en nordisk handelsplats för begagnad AV- och scenteknik.

Stockholm den 19 oktober 2018

Med dagens snabba tekniska utveckling och korta produktlivscykler är det för många företag en ständig utmaning att hålla verksamheten uppdaterad med den senaste utrustningen. För att hålla sig aktuell och kunna investera i den senaste tekniken som efterfrågas av kunder, specifikatörer och frilansare krävs betydande investeringar.

Företagare tycker ofta, precis som individer generellt, att det är lättare att köpa nytt än att sälja gammalt. Detta kan i många fall leda till att den utrustning som ersatts med nyare system inte avyttras i tid utan blir stående och flyttas allt längre in på lagret. Stora vinster kan hittas i att avyttra utrustning medan den fortfarande är efterfrågad på den globala andrahandsmarknaden.

Målet med Gearwise är att underlätta för branschens aktörer att via effektiv andrahandsförsäljning frigöra kapital och lagerutrymme och på så sätt öka sin konkurrenskraft samt stärka sin marknadsposition. Genom export av större ljud- ljus- & bildsystem ut ur landet säkerställs att utrustningen inte kan komma att konkurrera om framtida uppdrag.

Hela jorden tjänar på att elektronisk utrustning inte står oanvänd. Genom att avyttra teknik som är övergiven eller har en låg bokningsgrad till en ny användare bidrar man direkt till att minska produktens koldioxidavtryck. Andrahandsförsäljningen hjälper dessutom till att spara våra värdefulla naturresurser då tillverkningsfasen för avancerad elektronik är mycket resurs- och energikrävande.

Visionen är att etablera en branschspecifik oberoende marknadsplats med fokus på framförallt exportförsäljning. Tanken är att fungera som ett komplement till befintliga marknadsplatser och ta vid där dessa blir alltför begränsande. Gearwise arbetar givetvis under devisen ‘no cure-no pay’; tjänsten är helt kostnadsfri om inte rätt köpare kan hittas.

Välkommen till Gearwise.se och kontakta oss gärna – vi ser fram emot att hjälpa ditt företag att växa.

För mer information och vid frågor kontakta oss.