INTERVJU: Magnus Ljungmark, Gearwise

Bild: Tidningen Monitor

”Norden förtjänar en egen handelsplats”

Att frigöra lagerutrymme för att göra plats åt ny AV- och scenteknik är inte alltid så enkelt. Och med en relativt begränsad branschdemografi som vi har här i Sverige blir problemet bara större. Ett nystartat företag med målet att knäcka den här nöten och på så vis öppna upp begagnatmarknaden för Nordens yrkesverksamma är svenska Gearwise.

Läs hela intervjun:
http://www.tidningenmonitor.se/home/2019/5/7/intervju-magnus-ljungmark-gearwise?rq=gearwise