Gearwise klara för Monitor Roadshow!

Monitor Roadshow 2019

I dag har vi det stora nöjet att presentera nästa utställare till höstens turné i södra Sverige: Gearwise!

Gearwise startades under slutet på fjolåret av Magnus och Per Olof Ljungmark och erbjuder i dag global tillgång till den nordeuropeiska begagnatmarknaden för scen- och AV-teknik.

Målet för Gearwise är att underlätta för branschens aktörer genom att via effektiv andrahandsförsäljning frigöra kapital och lagerutrymme och på så sätt öka sin konkurrenskraft samt stärka sin marknadsposition.

För mer information om Gearwise, besök deras hemsida www.gearwise.se eller läs intervjun med företaget på tidningen Monitors hemsida.

https://www.monitorroadshow.com/post/gearwise-klara-f%C3%B6r-monitor-roadshow